Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pá, 9-18 hod.)
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

 

    Po Praze dodání do 4h

 Odesíláme do 24h

 

 

 

 

 1. Úvod
 2. Reklamační řád

Reklamační řád

1. Úvodní ustanovení

-  Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou ve lhůtě k uplatnění práv z vadného plnění (dále jen „lhůta k uplatnění“) uplatňována práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“).

-  „Prodávajícím“ se rozumí internetový obchod CCsmart.cz, společnosti Petr Misík, Patočkova 1657/79, Praha 6, 16900, IČ: 04633971, DIČ: CZ7905192526, zapsané v živnostenském rejstříku v hlavním městě Praha.

-  „Kupující“ je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

-  Požádá-li o to kupující, prodávající písemně potvrdí (dále jen „potvrzení“), v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají povinnosti prodávajícího v případě vadného plnění. Prodávající v potvrzení uvede i firmu, sídlo a identifikační údaj. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahující firmu, sídlo a identifikační údaj (dále jen „doklad“).

- „Reklamací“ se rozumí  oznámení zjištění vady, bez zbytečného odkladu, kterou zjistí kupující, písemně na adresu Petr Misík, Patočkova 1657/79, Praha 6, 16900, e-mailem na adresu reklamace@ccsmart.cz nebo telefonicky na číslo +420 602 259 186 nebo jinou formou, která obsahuje identifikaci kupujícího, zboží a popis vady.

2. Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců.

- Lhůta k uplatnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

- Do délky lhůty k uplatnění se nepočítá doba od přijetí oprávněné reklamace až do doby, kdy je kupující povinen zboží si po vyřízení reklamace převzít.

- Zákonem stanovéná lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží.

3. Nároky z odpovědnosti za vady

- Kupujícímu v případě oprávněného uplatnění práv z vadného plnění náleží nároky vyplývající z Občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů.

- Kupující má zejména právo:
  - i na dodání nové věci bez vad, nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 Občanského zákoníku, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené.
  - na výměnu součásti, pokud se vada týká pouze součástí věci.
  - na dodání nové věci, nebo výměnu součásti i případě odstranitelné vady, pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
  - na přiměřenou slevu, neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci.
  - na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající kupujícímu nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jako i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné potíže.

- Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

4. Rozsah odpovědnosti za vadu

- Odpovědnost za vady se vztahuje na vady zboží, které se vyskytnou ve lhůtě k uplatnění.

-  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží:

 • pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu.
 • pokud si kupující vadu sám způsobil.
 • pokud nebylo právo z vady uplatněno ve lhůtě k uplatnění.
 • při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích.
 • při jakýchkoliv změnách v původních údajích v potvrzení provedených kupujícím.
 • při porušení ochranných nálepek či pečetí, pokud nimi výrobce výrobek opatřil.
 • při obsluze, užívání a zacházení se zbožím v rozporu s návodem, který přiložil výrobce.
 • při poškození zboží živelnou událostí.

5. Způsob uplatnění reklamace

Z důvodu urychlení vyřízení reklamace doporučujeme vyplnit reklamační protokol (viz. níže).

V případě vad výrobků zakoupených u prodávajícího, které se vyskytnou v záruční době, má kupující právo výrobek reklamovat buď:

 1. poštou: na adrese:Petr Misík, Patočkova 1657/79, Praha 6, 16900

- Reklamace internetového obchodu CCsmart.cz vyřizujeme na telefonu +420 602 259 186, nebo e-mailové adrese reklamace@ccsmart.cz

- Reklamované zboží je nutné doručit na adresu Petr Misík, Patočkova 1657/79, Praha 6, 16900. Po obdržení reklamace informuje prodávající kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží. 

- Kupující je povinen se prokázat zakoupením zboží u prodávající, a to především dokladem, a je-li to z povahy věci nutné, také potvrzením.

- Je-li to z povahy věci potřebné, kupující zboží zašle v úplném stavu, a to včetně přiloženého návodu, kabelů a ostatního příslušenství.

- Kupující je povinen zajistit dostatečně bezpečný obal zboží vyhovující nárokům přepravy. Při nedostatečně chráněném zboží nemusí být reklamace uznána oprávněnou.

- Po přijetí zboží k reklamaci bude kupující informován o nejvhodnější formě a podrobnostech reklamačního řízení.

- Kupující bude informován prostřednictvím e-mailu, který slouží jako potvrzení o převzetí zboží k reklamaci. E-mail bude obsahovat popis závady, předpokládaný výsledek reklamace a přibližné datum vyřízení reklamace.

- Prodávající bude kupujícího po vyřízení reklamace kontaktovat e-mailem nebo telefonicky. Kupující je oprávněn se o průběhu reklamace informovat, a to telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu (+420 602 259 186, reklamace@ccsmart.cz).

- O vyřízení reklamace bude vystaven protokol, který bude přiložen ke zboží.

 

6. Převzetí zboží

- Kupující přebírá od přepravní služby jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky nebo zjistí-li jakýkoliv rozdíl s dodacím listem, sepíše kupující s přepravní službou reklamační protokol nebo zboží nepřevezme.

-  Pokud po rozbalení zásilky kupující zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, bez zbytečného odkladu vyrozumí prodávajícího, nejpozději však do jednoho pracovního dne, telefonicky na telefonní číslo +420 602 259 186, e-mailem na adresu reklamace@ccsmart.cz nebo písemně na adresu Petr Misík, Na rozdílu 2024/44, Praha 6, 16005.

7. Vystavení písemného potvrzení

- Nebylo-li ze strany prodávající již učiněno, vydá potvrzení kupujícímu dle čl. 1.4.

- Je-li u výrobku přiložen originální formulář pro potvrzení vydaný výrobcem, kupující ho vyplní včetně výrobního čísla a data převzetí a odešle spolu s reklamovaným zbožím

- Kupující bere na vědomí, že někteří výrobci nevydávají vzorový formulář k potvrzení a k uplatnění reklamace stačí daňový  doklad. Tento je vždy přiložen k zakoupenému zboží.


Tento reklamační řád nabyl účinnosti dne 2. 4. 2019.

Z důvodu urychlení vyřízení reklamace doporučujeme vyplnit tento reklamační protokol a zaslat spolu s reklamovaným zbožím. Děkujeme.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Copyright © 2017-2021. Prodej servisních dílů CCsmart
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz